Správa majetku Mesta Komárno
Číslo VO Predmet obstarávania Dátum zverejnenia
  Verejné obstarávanie 2019 - 4Q 15.1.2020
  Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU) 10.12.2019
VO 18 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 26.11.2019
  Verejné obstarávanie 2019 - 3Q 15.10.2019
VO 17 Dodanie kuchynského zariadenia inventáru pre ŠJ pri ZŠ Rozmarínova, Komárno 09.09.2019
VO 16 Prístupový systém do starého mesta Komárno pre motorové vozidlá 13.8.2019
VO 15 Vzduchotechnika na prestavbe kuchýň ZŠ 12.8.2019
VO 14 Výmena okien a dverí pri školských kuchyniach na ZŠ Eötvösa a ZŠ Komenského 5.8.2019
  Verejné obstarávanie 2019 - 2Q 15.7.2019
VO 13 Služby verejného obstarávania 12.6.2019
VO 12 Obnova vnútornej elektroinštalácie v 5 kuchyniach ZŠ v Komárne 22.5.2019
VO 11 Vzduchotechnika na prestavbe kuchyne ZŠ Rozmarinova č. 1  v Komárne 20.5.2019
VO 10 Elektroinštalácia na prestavbe kuchyne ZŠ Rozmarinova č. 1 Komárno 20.5.2019
VO 09 Úprava vnútorných priestorov na prestavbe kuchyne ZŠ Rozmarínova č. 1, Komárno 16.5.2019
VO 08 Výmena filtračného zariadenia na TK v Komárne 23.4.2019
  Stavebné úpravy kuchýň na ZŠ v Komárne 18.4.2019
VO 07 Vodné bicykle a pramice 17.4.2019
  Zrušenie VO 092018 12.4.2019
  Verejné obstarávanie 2019 - 1Q 12.4.2019
VO 06 Servis, údržba a dodanie hasiacich prístrojov 28.3.2019
VO 05 Nákup pracovného oblečenia, pracovnej obuvi a pracovných pomôcok 28.3.2019
VO 02 Nákup čist. a dez. prostriedkov na úpravu bazénovej vody 28.03.2019
VO 04 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na úpravu bazénovej vody 27.3.2019
VO 03 Nákup dezinfekčných prostriedkov na úpravu bazénovej vody 27.3.2019
VO 01 Nákup PHM 23.03.2019
  Zrušenie zákazky - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne  19.2.2019
  Zrušenie zákazky - Umiestnenie prístreškov autobusových zastávok v Komárne  19.2.2019
  Verejné obstarávanie 2018 - 4Q 14.1.2019
  VO Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne 3.1.2019
  VO Umiestnenie prístreškov autobus. zastávok v Komárne 3.1.2019