Správa majetku Mesta Komárno
Attachments:
FileZmluvná stranaZverejnenéFile size
Download this file (Smernica na stanovenie cenníka služieb Strediska služieb.pdf)Smernica na stanovenie cenníka služieb Strediska služieb.pdf  439 kB
Download this file (Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu p~.pdf)Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu p~.pdf  270 kB
Download this file (Smernica o pracovných cestách a cestovných náhradách Comorra Servis s účinnosťou od 01.06.2018.pdf)Smernica o pracovných cestách a cestovných náhradách Comorra Servis s účinnosťou od 01.06.2018.pdf  5583 kB
Download this file (Smernica o prenájme a podnájme nebytových priestorov v správe Comorra Servis s účinnosťou od 01~.pdf)Smernica o prenájme a podnájme nebytových priestorov v správe Comorra Servis s účinnosťou od 01~.pdf  5803 kB
Download this file (Smernica o prideľovaní a používaní referentského motorového vozidla s účinnosťou od 01.05.2018.pdf)Smernica o prideľovaní a používaní referentského motorového vozidla s účinnosťou od 01.05.2018.pdf  2113 kB
Download this file (Smernica o vedení evidencie, účtovan, odpisovaní a inventarizácii majetku s účinnosťou od 01.01~.pdf)Smernica o vedení evidencie, účtovan, odpisovaní a inventarizácii majetku s účinnosťou od 01.01~.pdf  8292 kB
Download this file (Smernica pre organizáciu autoprevádzky služobných motorových vozidiel s účinnosťou od 01.01.202~.pdf)Smernica pre organizáciu autoprevádzky služobných motorových vozidiel s účinnosťou od 01.01.202~.pdf  3753 kB
Download this file (Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Comorra Servis s účinnosť~.pdf)Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v Comorra Servis s účinnosť~.pdf  4509 kB
Download this file (Smernica č.1-2015 o vedení evidencie, účtovaní, odpisovaní a inventarizácií majetku mesta Komárno.pdf)Smernica č.1-2015 o vedení evidencie, účtovaní, odpisovaní a inventarizácií majetku mesta Komárno.pdf  419 kB
Download this file (Smernica pre obeh účtovných dokladov.pdf)Smernica pre obeh účtovných dokladov.pdf  556 kB
Download this file (SMERNICA upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 3432015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.pdf)SMERNICA upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 3432015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.pdf  18047 kB
Download this file (Organizačná smernica pridelovania OOPP.pdf)Organizačná smernica pridelovania OOPP.pdf  423 kB
Download this file (Smernica č. 2-2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov.pdf)Smernica č. 2-2013 o nájme a podnájme nebytových priestorov.pdf  261 kB
Download this file (Smernica o postupe pre vykonanie finančnej kontroly.pdf)Smernica o postupe pre vykonanie finančnej kontroly.pdf  313 kB
Download this file (Smernica o pracovných cestách a cestovných náhradách.pdf)Smernica o pracovných cestách a cestovných náhradách.pdf  349 kB
Download this file (Smernica pre organizáciu služobnej autoprevádzky.pdf)Smernica pre organizáciu služobnej autoprevádzky.pdf  386 kB
Download this file (Smernica pre poskytovanie stravných lístkov a stravovania zamestnancov CS.pdf)Smernica pre poskytovanie stravných lístkov a stravovania zamestnancov CS.pdf  277 kB
Download this file (Pracovný poriadok CS.pdf)Pracovný poriadok CS.pdf  1408 kB
Download this file (Organizačný poriadok.pdf)Organizačný poriadok.pdf  534 kB
Download this file (Smernica - osobné údaje - nakladanie s nimi a ich ochrana.pdf)Smernica - osobné údaje - nakladanie s nimi a ich ochrana.pdf  478 kB
Download this file (Dodatok č. 5 k Internej smernici č. 3-2015 od 1.1.2019.pdf)Dodatok č. 5 k Internej smernici č. 3-2015 od 1.1.2019.pdf  454 kB
Download this file (Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu na rok 2019.pdf)Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu na rok 2019.pdf  948 kB
Download this file (Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu.pdf)Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu.pdf  1750 kB
Download this file (Dodatok č.6 k Internej smernici č.32015 od 1.7.2019.pdf)Dodatok č.6 k Internej smernici č.32015 od 1.7.2019.pdf  625 kB