Správa majetku Mesta Komárno

Na stiahnutie >>> Rozdelenie ulíc podľa zón KN - Az utcák szétosztása övezetek alapján KN

Od 1. novembra 2016 prevádzkuje naša spoločnosť parkovací systém v Komárne.  Záležitosti súvisiace s parkovaním na území mesta je možné vybaviť v sídle spoločnosti na športovej ulici č. 1 v Komárne. Tu si môžete zakúpiť parkovacie karty počas stránkových dní.  Vydávajú sa tu tiež parkovacie karty pre tých obyvateľov, ktorí dočasne parkujú svoje vozidlá pri svojich bytovkách v zónach plateného parkovania. Parkovacie lístky sa naďalej dajú kúpiť v parkovacích automatoch, súčasne existuje aj možnosť zakúpenia parkovacích lístkov cez sms.  Daňový doklad pri kúpe parkovacieho lístka cez sms si môžete vytlačiť tu: https://www.smslistky.sk/parking

Doklady potrebné k vydaniu parkovacej karty:

  •   Občiansky preukaz, alebo potvrdenie o trvalom pobyte
  •   Technický preukaz 
  •   Živnostenský list (pre podnikateľov)

Stránkové dni:

Pondelok:  9:00 - 11:30    -    12:30 - 15:00

Streda:       9:00 - 11:30    -    12:30 - 15:00

Piatok:       9:00 - 11:30    -    12:30 - 15:00

 

Ceny a zóny parkovného:

A1 0,90 € / 1 hodina
A2 0,50 € / 1 hodina
 

Časy parkovného:

Parkovné platí :
Pondelok – Piatok  08.00 –16.00
Sobota, Nedeľa, sviatky: NEplatí sa

Viac informácií nájdete v prílohe: VZN č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel platné od 01.01.2020