Správa majetku Mesta Komárno

 

Od 01.11.2016 prechádza Parkovací systém mesta Komárno pod správu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS.
Parkovacie karty si môžete zakúpiť (predĺžiť platnosť) v kancelárií CS, v budove Športovej haly na adrese Športová 1, Komárno.

 

Od 20. 1. 2018 začalo v Krytej plavárni v Komárne baby plávanie.