Správa majetku Mesta Komárno

 

 

Od 01.11.2016 prechádza Parkovací systém mesta Komárno pod správu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS.
Parkovacie karty si môžete zakúpiť (predĺžiť platnosť) v kancelárií CS, v budove Športovej haly na adrese Športová 1, Komárno.

 

Od 30. 1. 2016 (Sobota) začína v Krytej plavárni v Komárne baby plávanie.

Od 1. 2. 2016 je v prevádzke najmodernejšia elektronická infrasauna.
V dôsledku toho došlo aj k úprave cien vstupného - aktuálne ceny nájdete tu.