Správa majetku Mesta Komárno

Kontakty

Név Elhelyezés Telefonszám Mobil
Ing. Gabriel Kollár Riaditeľ +421357701959
Comorra Servis Kancelária +421357701962
Peter Laurinec Stredisko služieb +421357731036 0911963177
Hotel Panoráma, Reštaurácia hotela Panoráma Recepcia +421357778719
Kanoistika +421357710666
Bc. Pavol Pataj Vedúci úseku správy športovísk 0911105006
Termálne kúpalisko, Krytá plaváreň Recepcia +421357713014 0911105005
Zimný štadión, Mestské trhovisko Vedúci +421357733336 0911105008