Správa majetku prideleného mestom Komárno

Od 30. 1. 2016 (Sobota) začína v Krytej plavárni v Komárne baby plávanie.
Od 1. 2. 2016 je v prevádzke najmodernejšia elektronická infrasauna.
V dôsledku toho došlo aj k úprave cien vstupného - aktuálne ceny nájdete tu.